www.wondpatient.nl

Er wordt al jarenlang door behandelaars en bedrijfsleven en alle andere betrokkenen gezegd dat de patiënt met complexe wonden beter geïnformeerd moet worden. Gebrekkige informatie richting de patiënt is immers de oorzaak van veel problemen. Dat leidt automatisch tot de logische vraag: hoe kunnen wondpatiënten meer en betere informatie krijgen? De nieuwe site wil zoveel mogelijk die informatie vastleggen die voor een wondpatiënt van belang is. De simpel en makkelijk toegankelijke alfabetische database vormt de basis van de site. Lees het betreffende artikel, want ook u kunt bijdragen aan dit nieuwe communicatiemiddel richting de wondpatiënt door de broodnodige content aan te leveren. En als goede communicator begrijpt u natuurlijk volledig dat deze content wel moet worden afgestemd op de doelgroep.

AANMELDEN

NCW postzegel 4 zwart

HET NATIONAAL MULTIDISCIPLINAIR CONGRES VOOR WONDPROFESSIONALS, 13e EDITIE, 10 OKTOBER 2019
 
Dit congres wordt voornamelijk bezocht door wondprofessionals die dagelijks verantwoordelijk zijn voor het behandelen van gecompliceerde wonden. Het thema voor dit jaar is: Gecompliceerde wonden - Keuzes & dilemma's
 
Ochtendprogramma
In de traditie van een jaarlijks veranderend concept dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de behoeften van onze doelgroep presenteren wij dit jaar, naast inhoudelijke voordrachten van vooraanstaande sprekers, het grootste multidisciplinair overleg ooit. Voorafgaand hieraan bieden wij u twee specialistische verdieping sessies, waarna u goed voorbereidt aan het overleg deel kunt nemen. Dat kunt u doen als toehoorder, maar er is in het programma ook ruimte om mee te praten, vragen te stellen en ervaringen te delen.
Het multidisciplinair overleg hebben wij vorm gegeven in twee complexe casuistieken die worden gepresenteerd door Bob Knippenberg, vaatchirurg van het Haga Ziekenhuis in den Haag.
Hij begon zijn loopbaan in oktober 1985. Hij is initiator en oprichter van het Haga Vaatexpertisecentrum en van het Wond Expertise Centrum (WEC), waarin een professioneel team multifunctioneel opereert. Dit team werkt nauw samen met de eerstelijns zorg. Daarnaast leidde hij talrijke coassistenten, physician assistents en nurse practitioners op. Zijn laatste initiatief is de realisatie van een Hybride Operatiekamer wat veel voordelen oplevert voor de patiënten. Bob heeft veel ervaring in de wondzorg en is kritisch ten aanzien van wijze van behandelen wondzorg naar specialist en huisarts. Hij zal door ons uitgenodigde behandelaars in specialistische disciplines betrekken in de bespreking en daarnaast ruimte bieden aan deelnemers in de zaal om een bijdrage te leveren.
 
Introductie
Om u zo goed mogelijk te informeren over dit nieuwe concept geven Louk van Doorn en Wouter Brekelmans, dagvoorzitters van het congres en sprekers in het middagprogramma, aan het begin van de dag een toelichting op de verschillende programma onderdelen.
 
Daarna starten wij met de eerste verdiepingssessie door René Bolraap, arts van het Hyperbaar Geneeskundig Centrum, Rijswijk, die spreekt over de aspecten van belang bij de behandeling met hyperbare zuurstof bij de twee patiënten die later in het overleg besproken worden.
 
De tweede verdiepingsvoordracht komt van Hans van Overhagen, interventie radioloog van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Hans is bekwaam in vasculaire en niet-vasculaire interventies. Hij is hoofdonderzoeker van de PADI & RAPPER-onderzoeken. Daarnaast is hij actief lid van CIRSE, Nederlandse Vereniging voor Interventionele Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, voormalig directeur van het trainingsprogramma Radiologie en mede oprichter Radiologie Interventie Dag Nederland. Deze presentatie gaat in op de diabetische voet met veneuze componenten en de rol van de radioloog daarin.
 
Middagprogramma
In de middag werken wij samen met de beroepsorganisatie NOVW. De bestuursleden van de NOVW werken allemaal in wondexpertise centra als wondprofessional in het gehele land en voeren de regie over wondzorg. Zij nemen u mee in de belangrijkste aspecten van wondzorg.
 
Zo zal Wouter Brekelmans in zijn voordracht meer uitleg geven over de extra cellulaire matrix (ECM) en zal Louk van Doorn, werkzaam op de afdeling Vasculaire Chirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum een voordracht houden over de arteriële interventie veneuze pathologie.
Verpleegkundig Specialist Evelien Harink bespreekt in haar voordracht gecompliceerde wonden in de 1e lijn.
 
Jolanda Alblas, physician assistant van het BovenIJ Ziekenhuis gaat in op het belang van een goed debridement dat moet plaats vinden in een wond.
 
In aanloop naar 10 oktober in de app zullen wij u regelmatig op de hoogte houden en voorzien van nieuws en informatie rond het congres.
 
Ton Lassing
coördinator NCW