www.wondpatient.nl

Er wordt al jarenlang door behandelaars en bedrijfsleven en alle andere betrokkenen gezegd dat de patiënt met complexe wonden beter geïnformeerd moet worden. Gebrekkige informatie richting de patiënt is immers de oorzaak van veel problemen. Dat leidt automatisch tot de logische vraag: hoe kunnen wondpatiënten meer en betere informatie krijgen? De nieuwe site wil zoveel mogelijk die informatie vastleggen die voor een wondpatiënt van belang is. De simpel en makkelijk toegankelijke alfabetische database vormt de basis van de site. Lees het betreffende artikel, want ook u kunt bijdragen aan dit nieuwe communicatiemiddel richting de wondpatiënt door de broodnodige content aan te leveren. En als goede communicator begrijpt u natuurlijk volledig dat deze content wel moet worden afgestemd op de doelgroep.

AANMELDEN

NCW postzegel 4 zwart

Enkele aanpassing kunnen nog in het programma worden uitgevoerd.

08:00 - 09:15 Inschrijving  Balie
09:15 - 09:30 Zaal open  
09:30 - 09:40 Openingsfilm  
     
  Introductie thema   Grote zaal
09:40 - 09:50 Gecompliceerde wonden - keuzes & dilemma's  
  Wouter Brekelmans & Louk van Doorn, dagvoorzitters  
     
  Verdiepingssessie    Grote zaal
09:50 - 10:20 Hyperbare zuurstof bij ulcus cruris met gecombineerd veneus arterieel vaatlijden  
  René Bolraap, arts Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk
 
     
  Verdiepingssessie    Grote zaal
10:20 - 10:50 Diabetische drukulcus met PTA behandeling op de röntgenafdeling  
  Hans van Overhagen, interventie radioloog, Haga ziekenhuis  
     
10:50 - 11:20 PAUZE EN STANDBEZOEK
 Foyer
     
  Uitleg casuïstiek bespreking Grote zaal
  Tijdens dit deel van het programma wordt met elkaar gesproken over de medische geschiedenis van de patiënten. We hebben overleg over disciplines, medicaties, volgorde interventies, keuze van behandeling. Daarbij wordt besproken en uitleg gegeven over het wel of niet behandelen van de patiënt. Belangrijk hierbij is de consequenties van het wel of niet behandelen en welke rol de patiënt in onze discussie en besluitvorming heeft. Deze discussie vindt plaats tussen hoofdbehandelaar Bob Knippenberg en diverse betrokken behandelaars, maar biedt ook ruimte aan alle deelnemers in de zaal om mee te denken en vragen te stellen.  
     
  Casuïstiek bespreking  Grote zaal
11:30 - 12:15 Multidisciplinair overleg  bij casus Diabetisch drukulcus  
  Bob Knippenberg, vaatchirurg, organisatorisch manager vaatcentrum, Haga Ziekenhuis  
     
  De eerste casus betreft een man van 61 jaar.  
  Hij heeft een diabetisch drukulcus op zijn linker hiel met osteomyelitis door perifeer arterieel vaatlijden. Er is sprake van verschillende onderliggende gezondheidsproblemen die moeten worden overwogen in de keuzes tijdens de behandeling. Belangrijk hierbij is PTA behandeling op de röntgenafdeling zoals besproken in de verdiepingssessie van Hans van Overhagen, intensivist radioloog.   
     
  Casuïstiek bespreking  
12:15 - 13:00 Multidisciplinair overleg  bij casus Ulcus met gecombineerd veneus arterieel vaatlijden  
  Bob Knippenberg, vaatchirurg, organisatorisch manager vaatcentrum, Haga Ziekenhuis  
     
  De tweede casus is een mevrouw van 66 jaar.  
  Bij haar is kanker aan het strottenhoofd geconstateerd (larynxcarcinoom RT). Daarna ontstonden er nog vele andere ernstige klachten. In 2016 kreeg ze een ulcus bij de knobbel aan de buitenzijde van het been (ulcus malleolus lateralis) dat later overging naar het onderste uiteinde van het kuitbeen (mediaal ulcus). Een gecombineerd veneus arterieel vaatlijden.  
  Beide patiënten in de bespreking zijn behandeld met HBOT, waar René Bolraap in de verdiepingssessie op in is gegaan.  
     
13:00 - 14:00 LUNCH EN STANDBEZOEK  
     
  Middagsessies
Grote zaal
  Logo NOVW Steunkleur  
14:10 - 14:30 Extra cellulaire matrix  
  Wouter Brekelmans, arts chef de clinique Wond Expertise Centrum Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp  
  Bestuurslid NOVW  
14:30 - 14:35 Vragen  
     
14:35 - 14:55 Arteriële interventie veneuze pathologie  Grote zaal 
  Louk van Doorn, NP vaatchirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, Voorzitter NOVW
 
14:55 - 15:00 Vragen  
     
15:00 - 15:20 PAUZE EN STANDBEZOEK
 Foyer
     
15:20 - 15:40 Gecompliceerde wonden 1e lijn  Grote zaal 
  Evelien Harink, verpleegkundig specialist QualityZorg, lid NOVW
 
15:40 - 15:45 Vragen  
     
15:45 - 16:05  Het belang van een goed debridement  Grote zaal 
  Jolanda Alblas, physician assistant, Wond expoertise Centrum BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
 
  Bestuurlsid NOVW  
16:05 - 16:10 Vragen  
     
16:10 - 16:20  Afsluiting  
16:20 - 17:00  Borrel Foyer