Start
Drie jaar geleden startte de werkgroep van het Wondplatform een Kwaliteitsstandaard voor de Wondzorg met als titel ‘Kwaliteits standaard complexe wondzorg’ in opdracht van het NZi.
Inmiddels is het eindrapport aangeboden aan VWS en is de titel omgebogen naar ‘Kwaliteitsstandaard Organisatie wondzorg in Nederland'.

Waarom een kwaliteitsstandaard
Een kwaliteitsstandaard beschrijft, volgens de NZi, goede zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is dan behoefte aan betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners en dat is nu vervat in een 86 pagina’s document waar duidelijk wordt aangegeven in kaders hoe de wondzorg volgens de werkgroep moet worden ingericht en welke kwaliteiten, kennis en kunde er aanwezig moeten zijn..

Aanbevelingen
Bij de aanbevelingen die zijn gedaan door de werkgroep ten aanzien van de implementatie in de praktijk wordt duidelijk in de tabel aangeven dat kennis van Kwaliteitsstandaard essentieel is voor de wondprofessionals, zoals bijvoorbeeld kennis van de wondcategorieën en de basis wondzorg.
Ook wordt aangegeven dat er meer mogelijkheden (middelen) moeten komen voor het aantoonbaar en meetbaar bepalen of de wond voldoende geneest.
Een belangrijk gegeven vindt de werkgroep dat er expertteams en regiebehandelaars moet worden aangesteld en duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met zorgverleners in eerste en tweede lijn.
Met andere woorden de kaders zijn vastgesteld voor implementatie in praktijk, betreffende de organisatie, maar er is nog veel onduidelijkheid over de invulling. Er moet dus nog door wondprofessionals een belangrijke slag worden gemaakt.

Het woord is dus nu aan de wondprofessionals van de 1e of 2e lijn en de paramedische groepen die een bijdrage kunnen leveren aan de inrichting van wondzorg.

Vandaar de titel op ons congres Wondzorg ‘Waar sta ik’.

Papier is geduldig
De kwaliteitsstandaard ligt nu bij het Ministerie maar ondanks dat staan we aan de vooravond van een grote uitdaging. Want het gaat om het krijgen in de praktijk van een werkbare situatie in de wondzorg die passen in de kaders die zijn uitgewerkt door de werkgroep van de Kwaliteitsstandaard.
Veel zaken zijn niet beschreven of ze zijn beschreven maar hadden misschien nog niet moeten worden beschreven. Over de wijze van behandelen, richtlijnen, protocollen, evidence based werken en gebruik van producten wordt weinig of niets aangegeven.
Wat betreft de organisatie is het nog onduidelijk hoe er in de praktijk met expertsteams en regiebehandelaars moet worden omgegaan, aangezien die verschillend per regio kunnen worden ingevuld.

Nu of nooit
Het is nu echt aan de 1e en 2e lijn werkers in de wondzorg om invulling te geven en het praktisch werken binnen deze vastgestelde kaders te laten zien.

Kom dus naar ons 12e Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals en laat u verrassen door sprekers uit de praktijk met ervaring die nu of in de toekomst invulling gaan geven aan deze kwaliteitsstandaard.