Bob Knippenberg

Bob Knippenberg, vaatchirurg begon in oktober 1985 in het Haga Ziekenhuis (destijds Leyenburg Ziekenhuis). Hij is initiator en oprichter van het Haga Vaatexpertisecentrum en van het Wond Expertise Centrum (WEC), waarin een professioneel team multifunctioneel opereert. Dit team werkt nauw samen met de eerste lijnszorg. Daarnaast leidde hij talrijke coassistenten, physician assistents en nurse practitioners op. Zijn laatste initiatief is de realisatie van een Hybride Operatiekamer wat veel voordelen oplevert voor de patiënten. Bob heeft veel ervaring in de wondzorg en is kritisch ten aanzien van wijze van behandelen wondzorg naar specialist en huisarts.

In het decembernummer van het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) gaf hij nog aan 'We nemen binnen de wondzorg de verkeerde AFSLAG'. Zo denkt hij dat de huisarts niet zit te wachten op een regiefunctie wondzorg zoals destijds werd aangegeven in het concept kwaliteitsstandaar complexe wondzorg. De huisarts heeft over het algemeen niet de kwaliteit, de ambitie en de mogelijkheden om een regiefunctie binnen de basiszorg wondzorg te pakken. Maar veel belangrijker is nog dat huisartsen in algemene zin echt niet voldoende kennis en kunde hebben om die functie goed in te vullen. Bij hun opleiding is er nauwelijk aandacht voor wondzorg. Het lijkt mij dat we hier met elkaar echt de verkeerde afslag nemen.

Zoals gezegd kritisch maar eerlijk, dat is wat we nodig hebben, we zijn verheugd dat Bob Knippenberg spreker is op ons wondcongres.

Wil je meer lezen over dit artikel ga dan naar onze BLOG over de sprekers