Programma
                           
Donderdag 11 oktober 2018
(Wijzigingen voorbehouden. Volg het programma aangezien het elke dag completer wordt)
Tijden zaal Omschrijving
8.00 - 9.15 uur Inschrijving
9.15 uur Zaal open, oproep deelnemers naar de zaal
9.30- 9.40 uur Start programma, Actuele openingsfilm rond het thema regie in wondzorg op het wondcongres 2018 en introductie dagvoorzitters
Omschrijving: Dagvoorzitters Stella Amesz en Louk van Doorn presenteren dit jaar voor de vijfde maal ons congres en maken vanuit hun kennis en ervaring in de wondzorg een inhoudelijke en actuele verbinding tussen sprekers en deelnemers.
9.40-10.20 uur Sander Heijne, is onderzoeksjournalist en historicus. Hij werkte vijf jaar op de redactie economie van de Volkskrant, waar hij een fascinatie ontwikkelde voor het effect van bureaucratische systemen op ons alledaagse bestaan. In 2011 werd Sander genomineerd voor de belangrijkste journalistieke onderzoeksprijs De Loep.
Titel: De marktwerking in de gezondheidzorg is mislukt
Omschrijving:

Verzekeraars mogen niet meekijken in de spreekkamer van de arts, maar ze willen wel minutieus op de hoogte worden gehouden
van alle behandelingen door diezelfde arts. Alles moet digitaal worden geregistreerd. Klinkt allemaal logisch, maar het gevolg is wel dat er een enorme bureaucratie is ontstaan. Zomaar een aantal prikkelende stellingen uit het boek “Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u”, geschreven door de journalist Sander Heijne. Hij heeft voor zijn boek gesproken met honderden mensen op de werkvloer om erachter te komen wat nu eigenlijk de resultaten zijn van dertig jaar marktwerking in ons land.

Het onderzoek richtte zich niet alleen op de zorg, maar ook op andere sectoren waar staatsbedrijven vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw de vrije markt op zijn gezet. Zijn conclusie is even hard als duidelijk: de marktwerking is mislukt?

10.20-10.30 uur Interactief quizvragen met deelnemers + toelichting spreker
10.30-10.50 uur Jacqueline Vestjens is verpleegkundig specialist, MSc Wound Healing & Tissue Repair en docent verpleegkunde. Zij is mede oprichter van Het Kenniscentrum Wondbehandeling dat een belangrijke plaats heeft ingenomen in de regio Venray.
Titel: Realisatie van wondbehandeling in de 1e lijn
Omschrijving: In het centrum wordt samengewerkt tussen professionals en diverse organisaties in wondzorg. Jacqueline vindt het belangrijk dat de patiënt centraal staat met korte lijnen voor een snelle en optimale behandeling.
Het Kenniscentrum Wondbehandeling waar Jacqueline Vestjens werkzaam is behandeld gecompliceerde wonden onder verantwoordelijkheid van de gespecialiseerd arts Armand
Rondas en andere gespecialiseerde wondverpleegkundigen die daarvoor allen specifiek zijn opgeleid in wondzorg.
De patiënt staat centraal en wordt betrokken bij het behandelplan, Daarbij hoort ook voorlichting over leefstijl, voeding en beweging, ter bevordering van een snelle
wondgenezing. Op het centrum wordt veel aandacht gegeven aan het vergroten van kennis en vaardigheden van onder meer huisartsen, thuiszorg en anderen door het organiseren van onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het Kenniscentrum maakt samen met andere zorgaanbieders deel uit van de keten wondzorg in Noord- en Midden Limburg.
Jacqueline heeft veel ervaring met de organisatie van wondzorg in de praktijk en de rol van de verschillende disciplines. Wat dat oplevert deelt ze met ons in haar presentatie.
10.50-11.00 uur Interactief quizvragen met deelnemers + toelichting spreker
11.00-11.20 uur koffiepauze + standbezoek
11.20-11.40 uur Kasia Huisman is wondzorg expert/dermatologie verpleegkundige bij BrabantZorg, freelance docent, redacteur NTVW en docent VOSON Radboud. Sinds biedt Kasia haar brede expertise ook aan vanuit haar eigen bedrijf WoundQuality, waar ze verschillende diensten samen brengt die bijdragen aan kennisdeling en kwaliteitsverbetering in wondzorg.
 Titel: Heeft iedere 'Master' verstand van wondzorg?
 Omschrijving:

Kasia volgde de wondopleiding Post-HBO op hogeschool van UZ Gent. Zij is auteur van het boek ‘Casuïstieken wondzorg uit de praktijk’ waarin maar liefst 33 casuïstieken van verschillende soorten wonden door haar worden beschreven. Nog steeds publiceert zijn in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) ieder maand een casuïstiek, met de nadruk op de praktijk waarmee gewerkt moet worden en de kracht van zorg op maat vanuit de juiste kennis en ervaring.

Casuïstieken uit de praktijk zijn ook de basis van haar voordracht voor het congres. Daarin brengt ze praktijk en de kwaliteitsstandaard dicht naar elkaar. Vanuit twee opvallende casuïstieken uit de praktijk bespreekt zij hoe de organisatie van wondzorg in de praktijk is geregeld en wat er soms mis kan gaan.

De titel van haar voordracht is: Heeft iedere 'Master' verstand van wondzorg.

11.40-11.50 uur Interactief quizvragen met deelnemers + toelichting spreker
11.50-12.00 uur
Toelichting op het debat dat nu volgt. Deelnemers kunnen stemmen op de stelling van hun keuze via de app.
12.00-12.45 uur Wondzorgdebat met de bedrijfspartners: drie keuzestellingen worden besproken in de grote zaal
Omschrijving: Ook de bedrijfspartners is gevraagd na te denken over wat de kwaliteitsstandaard voor mogelijkheden en uitdagingen biedt. Alle aanwezige partners hebben een stelling geformuleerd waarover ze met u in gesprek willen gaan. De deelnemers kunnen stemmen op deze stellingen en de drie meest gekozen onderwerpen worden besproken in het zaaldebat voorafgaand aan de lunch. Je kunt daarna zelf uiteraard nog in gesprek gaan met alle partners tijdens het standbezoek.
12.45-14.00 uur lunch & standbezoek
14.00-14.20 uur Jolanda Alblas, physician assistant, WEC BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
 Titel: Van Eiland naar WIJland
 Omschrijving:

Jolanda Alblas is physician assistant in Het BovenIJ Wond Expertise Centrum (WEC). Als eerste gespecialiseerde wondcentrum in Amsterdam heeft dit WEC veel ervaring in huis. Het WEC BovenIJ zorgt voor een juiste combinatie van zorgverleners in het behandelen van wonden en is de verbindende multidisciplinaire schakel in wondzorg in zowel de eerste als de tweede lijn. Door deze wijze van werken ontstaat een hoge kwaliteit van zorg en een eenduidige behandeling voor de patiënten met wonden.
De ervaring leert ook dat samenwerken voor een hoge kwaliteit van zorg essentieel is, zowel binnen de muren van het ziekenhuis of de instelling als daarbuiten naar de eerste lijn toe. Nog te vaak werken we op eilandjes in plaats van de samenwerking te zoeken en daarmee krachtiger en effectiever te worden. De patiënt kan dan wel centraal staan, zonder samenwerking schiet die daar niet veel mee op en peddelt hij van eiland naar eiland om zijn zorg te krijgen.
Ongecontroleerd wondzorg gaan reorganiseren zonder samenwerking zal alleen maar meer eilandjes opleveren. Jolanda deelt haar visie en ervaring onder de treffende titel: van eiland naar WIJland.

14.20-14.30 uur quiz vragen + toelichting spreker
14.30-14.50 uur Frans Meuleneire, Verpleegkundig wondexpert Frans Meuleneire, heeft een eigen wondcentrum in België en kent alle kneepjes van het vak. Jarenlang was hij hoofdverpleegkundige van het Zottegems Sint-Elisabeth-ziekenhuis, waar hij de wondpoli leidde
Titel:
Wondcentrum in België is bittere noodzaak
Omschrijving:

Over inrichting van een wondcentrum en organisatie in wondzorg weet Frans ons heel veel te vertellen aangezien hij zijn eigen wondcentrum zelf helemaal heeft georganiseerd, lang voordat er sprake was van een kwaliteitsstandaard. Zijn organisatie gaf hij vorm op basis van zijn doel om tot de beste zorg voor zijn patiënten te komen. Daarbij moet hij functioneren in het Belgische zorgstelsel en de organisatie moet daarop aansluiten. De uitdagingen en ervaringen hierover deelt Frans op dit congres met ons.
Frans heeft veel al heel veel wondpatiënten behandeld en bijzonder wetenschappelijk werk verzet. Via speciale casuïstiek geeft Frans zijn visie op wondzorg. En in de praktijk blijkt dat niet onverdienstelijk, getuige de vele internationale presentaties waartoe hij tijdens zijn loopbaan is uitgenodigd. Onlangs nog werd zijn inzet voor de wondzorg beloofd met een award van het toonaangevende Britse Journal of Woundcare. Frans maakt al vele jaren deel uit van de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg. Wij zijn er trots op dat hij dit jaar weer spreekt op ons congres.

14.50-15.00 uur Interactief quizvragen met deelnemers + toelichting spreker
15.00-15.20 uur theepauze + standbezoek vloer
15.20-15.40 uur Ellen Kuijper is huid- en oedeemtherapeut. Ellen had ruim 25 jaar een eigen praktijk in huidtherapie en was betrokken bij het eerste multidisciplinaire wondcentrum in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. Daarnaast is ze verbonden aan het LUMC in Leiden en geeft ze regelmatig scholingen en lezingen in binnen- en buitenland. Het multidisciplinaire karakter van de wondzorg kent ze als geen ander. Als trainer-coach ondersteunt ze tegenwoordig instellingen, behandelaars en bedrijven op het gebied van huidzorg en wondzorg vanuit haar bedrijf Medicoach. Ellen is medeoprichter en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Huidzorg.
Titel: De plaats van paramedici in wondzorg
Omschrijving:

In haar presentatie zal Ellen de rol van de paramedicus in wondzorg belichten. Een rol die de paramedicus alleen dan kan vervullen als niet alleen kennis en kunde op orde zijn, maar ook het netwerk op de hoogte is van die kennis en kunde. Anders gezegd, de paramedicus, in dit geval de huidtherapeut, is lang niet altijd de meest bekende route voor patiënt of ieder andere behandelaar die met een wond te maken heeft. Toch kan ook deze professional op enig moment een cruciale rol vervullen in het behandeltraject. Denk daarbij aan de oedeemcomponent, in zeer veel gevallen aanwezig en niet zelden een complicerende factor. Maar ook de zorg voor de huid rond de wond, of littekenbehandeling. In de organisatie van wondzorg kan de huidtherapeut een belangrijke meerwaarde geven. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit haar eigen praktijk en vanuit de samenwerkingen in ziekenhuizen en wondcentra schetst Ellen deze meerwaarde.

15.40-15.50 uur Interactief quizvragen met deelnemers + toelichting spreker
15.50-16.15 uur Bob Knippenberg, vaatchirurg begon in oktober 1985 in het Haga Ziekenhuis (destijds Leyenburg Ziekenhuis). Hij is initiator en oprichter van het Haga Vaatexpertisecentrum en van het Wond Expertise Centrum (WEC), waarin een professioneel team multifunctioneel opereert. Dit team werkt nauw samen met de eerste lijnszorg.
Titel: Een specialistische overview van deze dag in wondzorg
Omschrijving:

Bob Knippenberg, vaatchirurg begon in oktober 1985 in het Haga Ziekenhuis (destijds Leyenburg Ziekenhuis). Hij is initiator en oprichter van het Haga Vaatexpertisecentrum en van het Wond Expertise Centrum (WEC), waarin een professioneel team multifunctioneel opereert. Dit team werkt nauw samen met de eerste lijnszorg. Daarnaast leidde hij talrijke coassistenten, physician assistents en nurse practitioners op. Zijn laatste initiatief is de realisatie van een Hybride Operatiekamer wat veel voordelen oplevert voor de patiënten. Bob heeft veel ervaring in de wondzorg en is kritisch ten aanzien van wijze van behandelen wondzorg naar specialist en huisarts.

In het decembernummer van het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) gaf hij nog aan 'We nemen binnen de wondzorg de verkeerde AFSLAG'. Zo denkt hij dat de huisarts niet zit te wachten op een regiefunctie wondzorg zoals destijds werd aangegeven in het concept kwaliteitsstandaar complexe wondzorg. De huisarts heeft over het algemeen niet de kwaliteit, de ambitie en de mogelijkheden om een regiefunctie binnen de basiszorg wondzorg te pakken. Maar veel belangrijker is nog dat huisartsen in algemene zin echt niet voldoende kennis en kunde hebben om die functie goed in te vullen. Bij hun opleiding is er nauwelijk aandacht voor wondzorg. Het lijkt mij dat we hier met elkaar echt de verkeerde afslag nemen.

Zoals gezegd kritisch maar eerlijk, dat is wat we nodig hebben, we zijn verheugd dat Bob Knippenberg spreker is op ons wondcongres.

 16.15-16.30 uur
Afsluiting