wondverzorgingDe laatste jaren staat de wondzorg volop in de belangstelling bij overheid, medisch specialisten en zorgverzekeraars. Rapporten en visies over een betere wondzorg zijn aan de orde van de dag, maar wat is daarin de rol van de wondprofessional in de praktijk?
Op initiatief van het NZi en het Wondplatform is een Kwaliteitsstandaard ontwikkeld die onlangs is gepresenteerd. Het document schetst een kader voor de organisatie van wondzorg.

Een opvallend document waar nog veel vragen over te stellen zijn,  maar ook een standaard waar toch wel een duidelijke leidraad wordt gegeven voor de mogelijke inrichting van de wondzorg. Binnen de kaders zijn verschillende werkvormen denkbaar, het is aan het veld, zo stelt voorzitter Robbert Meerwaldt, om de best mogelijke invulling te geven. Het echte werk moet nog beginnen.

Regiebehandelaar
Toch is het niet een onbelangrijke standaard. Het kan ons zeker verder helpen om een goede organisatie van wondzorg te realiseren. Zo worden bijvoorbeeld de voorwaarden voor een expertise team duidelijk geschetst, aan welke eisen een dergelijk team moet voldoen. En wat zijn de taken van een regiebehandelaar?
Maar ook komen aan de orde kennis, kunde en opleiding en de rol van paramedici in wondzorg. Er is nieuwe indeling gemaakt van wonden en wordt aangegeven wanneer ze het beste doorgestuurd moeten worden en uiteraard nog veel meer.

Papier is geduldig, zeker nu de kwaliteitsstandaard is overgedragen aan VWS. Uiteindelijk moet het kader ingevuld worden om tot een werkbaar geheel te komen met de gewenste kwaliteit. Een heel belangrijke volgende stap, zonder deze stap is het werk dat tot nu toe verzet is zinloos.
Vergelijk het maar met een boodschappenbriefje. Dat zegt alleen maar wat je nodig hebt, maar niet hoe je het gaat toepassen.

Wondcongres
Op dit Nationaal Multidisciplinair Congres voor Wondprofessionals kijken we zoals altijd naar de praktijk. Want wat er ook op papier staat, in de praktijk is waar het gebeurt. Of niet. De actuele praktijk heeft nu een document, een kader waarbinnen we aan de slag kunnen met al onze expertise in wondzorg.

Dit congres biedt u de kans om de Kwaliteitsstandaard te toetsen aan de dagelijkse PRAKTIJK van werken. Met sprekers uit verschillende disciplines in de praktijk, met veel inhoudelijke en multidisciplinaire ervaring kijken we naar de mogelijkheden die de kwaliteitsstandaard ons biedt om de kwaliteit van onze wondzorg verder te verbeteren.

Kwaliteitsstandaard en praktijk
Met de Kwaliteitsstandaard als basis krijgt u voordrachten die inzicht geven in de toepasbaarheid van de gestelde kaders binnen uw praktijk. Precies ons thema: Wondzorg ‘Waar sta ik’.
Het is nu aan jullie, de wondprofessionals 1e en 2e lijn om hier bij te zijn. De interactieve formule geeft alle deelnemers de gelegenheid om actief met elkaar en de sprekers in gesprek te gaan, kennis te delen en vragen te stellen. Om met handvatten voor voortgang weer huiswaarts te gaan.

Dit congres is ingericht om samen de volgende stap te zetten, daarbij hoort voorbereiding en ondersteuning, zowel voor het congres maar ook op het congres. Vandaar dat je op www.congreswondzorg .nl heel veel informatie kunt vinden over de Kwaliteitstandaard en vele voorbeelden van praktijken waar wordt gewerkt aan een betere organisatie van wondzorg.

Graag zien we jullie op 11 oktober op het 12e Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals. Wil je nu direct aanmelden dan kan dat HIER.

Accreditatie wordt aangevraagd voor (wond)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en huidtherapeuten.

PNG 12e wondcongresDe 12 wondcongressen van Saffier creatieve communicatie in samenwerking met het NTVW

2007 Wondzorg een medisch specialisme
2008 Op weg naar een betere wondzorg
2009 Wanneer doen we Wat?
2010 De multidisciplinaire structuur van wondzorg
2011 Registreren maakt wondzorg beter
2012 Speerpunten in wondzorg
2013 Spelers in wondzorg
2014 Ecologie van de wond
2015 Trilogie rondom de wond
2016 'DE UITDAGING' Multidisciplinair samenwerken in wondzorg
2017 GOEDE WONDZORG 'Wat is dat?'

2018 Wondzorg 'Waar sta ik'