ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

AANMELDEN
banner aanmelden
Wilt u direct naar het
aanmeldingsformulier
klik dan HIER
Maak gebruik van de € 40,00
vroegboekkorting

CineMec Theater Ede

Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE EDE
Postbus 2034, 6710 CA EDE
T: 0318-648814
https://www.cinemec.nl/over/locatie-ede/

10 jaar congres

quality logo

2007 Wondzorg een medisch specialisme
2008 Op weg naar een betere wondzorg
2009 Wanneer doen we Wat?
2010 De multidisciplinaire structuur van wondzorg
2011 Registreren maakt wondzorg beter
2012 Speerpunten in wondzorg
2013 Spelers in wondzorg
2014 Ecologie van de wond
2015 Trilogie rondom de wond
2016 'DE UITDAGING' Multidisciplinair samenwerken in wondzorg
2017 GOEDE WONDZORG 'Wat is dat?'

 

Kalender

info :
Geen gepubliceerde menuoptie naar het component iCagenda gevonden!
Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Geleidelijk aan maken we bekend wie de sprekers zijn op ons congres. We doen dit heel precies om zo goed mogelijk het thema 'Goede wondzorg. Wat is dat?' in te vullen. Zoeken daarbij heel nauwgezet de sprekers, meestal academisch opgeleid en nemen het onderwerp met hen door. Tenslotte willen we wijzer worden. Dat kost tijd, heel veel tijd. Vandaar dat we daar een jaar lang de tijd voor nemen en ondersteunen dit zoveel mogelijk met publicaties in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg. Lees dus het tijdschrift. We besteden om die reden in het NTVW uitgebreid aandacht aan de sprekers en hun onderwerpen, zodat u goed voorbereid bent op deze bijzondere congresdag. Sprekers die zich hebben gespecialiseerd in de onderwerpen waarvoor altijd heel veel belangstelling is en we veel van kunnen leren. Om een zo'n goed mogelijk resultaat te bereiken hebben wij daarom gekozen voor een A-lokatie in Ede. Het CineMec Theater te Ede. Ruime parkeergelegenheid. Mooie zaal. Groot beeldscherm en goed opgeleide technici die ons begeleiden zodat er zo min mogelijk haperingen zijn in de presentaties. Wij willen kwaliteit leveren in de wondzorg om de kennis zo goed mogelijk over te brengen, omdat jullie ook kwaliteit willen leveren naar de patiënt. Blijf daarom de komende 5 maanden ons volgen op deze site.  Of schrijf je nu in en ontvang de vroegboekkorting van € 40,00. De prijs van het congres is €145,00.
Let op: De vroegboekkorting eindigt op 30 juni 2017.

Titels: Zijn werktitels. Teksten kunnen nog worden aangepast.

Tom Coenye
Prof. Dr. Tom Coenye van het laboratorium farmaceutische
microbiologie te Gent

BIOFILM
Iedere wondbehandelaar krijgt er mee te maken. Biofilm! Biofilm speelt nog steeds een belangrijke rol bij het niet genezen van wonden. Dat weten we. We weten ook wat het is. Biofilm zijn micro-organismen die omringd zijn door zelfgeproduceerd slijm en zich vasthechten in een wond en het blijft doorgroeien. Maar de kennis en het begrijpen van biofilm in wonden staat nog wel steeds in de kinderschoenen. Wel wordt steeds meer erkent dat moeilijk genezende wonden biofilm bevatten en dat op een of andere manier hun aanwezigheid zorgt voor een slechte genezing van de wond. Het onder controle krijgen van biofilm bij gecompliceerde wonden moet dus een primaire doelstelling zijn binnen de wondverzorging.

Kennisbasis blijft bij het opsporen en lokaliseren van biofilm. Zo zien we nog steeds dat er gedebatteerd wordt over de vraag of biofilm met het blote oog gezien kan worden. Maar met het blote oog lukt het niet altijd. Er is nog steeds behoefte aan een goede  biofilm detector die kan constateren of er sprake is van biofim. Wel zijn er steeds meer middelen voor bestrijding van biofilm zoals bijvoorbeeld Prontosan® en AdvaCyn®. Het is dus een feit. We moeten Biofilm onder controle krijgen om het nog beter te bestrijden en ons laten informeren door specialisten met kennis.
Daarom hebben wij gevraagd Prof. Dr. Tom Coenye van het laboratorium farmaceutische microbiologie te Gent (België). Hij heeft als geen ander ervaring in Biofilm en zal het ons op een prettige en duidelijke manier uitleggen waar we staanb, wat we moeten doen en hoe de komende tijd de ontwikkelingen zullen zijn.

 Gwendolyn Cazander omslag
Gwendolyn Cazander, vaatchirurg Ikazia Ziekenhuis
werkzaam in het Wond Expertise Centrum

WONDINFECTIES
Ook aandacht natuurlijk voor 'Wondinfecties', hiervoor komt speciaal Dr. Gwendolyn Cazander, vaatchirurg van het Wond Expertise Centrum Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Gwendolyn Czander is werkzaam binnen het wondelbehandelteam van het Wond Expertise Centrum dat zeer multidisciplinair werkt. Het behandelteam van het Wond Expertise Centrum bestaat uit een vaatchirurg, dermatoloog, verpleegkundig specialist, wondverpleegkundige, plastisch chirurg, internist, revalidatiearts, diabetesverpleegkundige, podotherapeut en gipsverbandmeester. Daarnaast werkt het  Wond Expertise Centrum intensief samen met huisartsen en (thuis)zorgorganisaties.

Infecties vormen een van de meest voorkomende complicaties bij slecht genezende wonden.
Infecties kunnen het genezingsproces ernstig vertragen en leiden tot een veel langere behandeltijd enerzijds en veel slechtere kans op genezing anderzijds. In het worst case scenario kan een infectie leiden tot een amputatie of zelfs een levensbedreigende situatie.

Bij een infectie zijn ziekmakende micro-organismen* zoals bacteriën en virussen in de weefsels van het lichaam gedrongen. Wanneer deze micro-organismen in het lichaam komen, vermenigvuldigen deze zich. Als gevolg hiervan ontstaat een plaatselijke ontstekingsreactie. Een wondinfectie kan zowel na een operatie optreden als bij een wond die al aanwezig is. Vroege behandeling van wondinfecties valt onder "goede wondzorg" en kan de ziektelast voor de patiënt enorm beperken. Gwendolyn heeft hierin veel ervaring en kan u er alles over vertellen.

Robbert

Dr. Robbert Meerwald, vaatchirurg, Medisch Spectrum Twente
KWALITEITSSTANDAARD COMPLEXE WONDZORG
Verder heeft reeds toegezegd Dr. Robbert Meerwald, vaatchirurg, Medisch Spectrum Twente die nog meer uitleg komt geven over het concept kwaliteitsstandaard complexe wondzorg.

Wat voor gevolgen gaat het kwaliteitsstandaard voor u in de toekomst hebben in de praktijk? Dat is misschien wel de grootste vraag. Het raakt iedereen direct die werkzaam is in de wondzorg aangezien er dan grote veranderingen op komst zijn. Zo worden wonden geclassificeert van 1 t/m IV. Dan wordt er gesproken over experteams en regiebehandelaars. Zij moeten volgens de samnestellers een grote rol spelen in Wat is goede wondzorg? Robbert Meerwald geeft wel duidelijk aan dat het hier om een concept kwaliteitsstandaard gaat. Het concept is geen dictaat en ook geen kookboek. Dus zorg dat u er bent en hierover mee kunt praten en vragen kunt stellen.
 Jacques Duiven
Jacques Duiven, teamleider zorgadviseurs CZ Zorgverzkering
ZORGVERZEKERAAR CZ
Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar niet een zorgverzekeraar. Dat kan ook niet anders. ZIj spelen een steeds grotere rol in de wondzorg. Stellen eisen aan de wondprofessionals zowel in de behandelingen als het gebruik van de producten. En wordt er niet aan voldaan dan kan het gebeuren dat ze niet over gaan tot vergoedingen.

Vorig jaar hadden wij Zilveren Kruis nu komt CZ die maar liefst 6 pilots heeft lopen waarin volgens hen betere wondzorg wordt uitgevoerd. Jacques Duiven, teamleider zorgadviseurs weet er alles van en geeft inzicht in de 6 pilots, waar CZ stelt dat hun wijze van samenwerken met de pilots en met wondbehandelaarsleidt tot betere wondzorg.

Nieuwsgierig als wij zijn willen wij dat uiteraard ook weten. De vraag daarbij is kan of mag een zorgverzekeraar invloed uitoefenen en bepalen wat goede wondzorg is. Jacques Duiven zal zeker dergelijke vragen willen beantwoorden.
 Maarten Wolterink
Maarten Wolterink, cartoonist.
BUITENSTAANDER
Maar zoals altijd hebben we een buitenstaander die alleen maar kijkt naar onze wondzorg en daar een mening over heeft en wel in cartoonvorm.

Dat is Maarten Wolterink, cartoonist. U kunt enkele van zijn cartoons zien in het NTVW die hij heeft gemaakt van wondzorg op het symposium van CZ. Kritisch, scherp en indringend zijn zijn cartoons die hij ter plekke maakt in het ochtendprogramma van het congres. Maarten Wolterink is landelijk heel erg bekend zo maakte hij onlangs een cartoon over de aanslag in Manchester.
stevensmet 1
Steven Smet, verpleegkundig specialist wondzorg, UZ Gent
DE STAND VAN NEGATIEVE DRUKTHERAPIE in 2017
In "Goede wondzorg" Wat is dat? mag negatieve druktherapie niet ontbreken. We weten dat het een goede bijdrage kan leveren aan goede wondzorg. Het wordt nog steeds gezien als een specialistische handeling die valt onder verantwoordelijk van de arts. Toch zien we ook in de Thuiszorg het toenemen, doordat de negatieve drukpompen steeds kleiner worden en een prima methode kan zijn in de thuiszorg.

Steven Smet, verpleegkundig specialist wondzorg geeft u op dit congres een duidelijke inzicht in negatieve druktherapie van een markt die inmiddels heel breed is geworden, aangezien veel firma's negatieve druktherpie leveren.

Steven Smet heeft zijn diploma Master in de verpleegkunde en Master in ziekenhuishygiëne behaald. Hij was 2 jaar werkzaam op intensieve zorgen waarna hij is gestart als coördinator van het Zorgcentrum Wondzorg in het UZ Gent.

Als verpleegkundig specialist wondzorg is Steven verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van het ziekenhuisbrede wondzorgbeleid en stuurt hij het interne team wondzorg aan. Als voorzitter van de decubituscommissie in het UZ Gent staat Steven ook in voor de opvolging en bijsturing van het decubitus preventiebeleid. In dit kader participeert Steven als trustee in de European Pressure Ulcer Advisory Panel. 

Steven is actief betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten betreffende de ontwikkeling en evaluatie van wondzorgproducten en begeleidt jaarlijks enkele masterproeven. Steven maakt ook deel uit van de stuurgroep EduWond. EduWond is het samenwerkingsplatform rond wondzorg van de partners van de Associatie UGent en organiseert diverse opleidingen en een postgraduaat. Steven werkt ook mee aan de update en opvolging van het digitale leerplatform wondzorg DigiWond.
 

Wat hebben we nog meer op ons lijstje staan.
Zo willen wij aandacht besteden aan compressietherapie en aan wondspoeling. Maar ook daar nemen we nog even de tijd voor goede sprekers. Dit in samenwerking met de NOVW de beroepsorganisatie voor wondprofessionals. Overigens is de NOVW al uitgebreid aanwezig, want zoals ieder jaar zijn er de  dagvoorzitters van de NOVW Louk van Doorn, verpleegkundig specialist wondzorg, voorzitter en Stella Amesz, bestuurslid NOVW, verpleegkundig specialist wondzorg, Qualityzorg.

En zeker willen wij onze sponsors niet vergeten die mede deze dag weer financieel ondersteunen en het ons mogelijk maakt de prijs laag te houden.

AANMELDEN