Arrow
Arrow
Slider

AANMELDEN
banner aanmelden
Wilt u direct naar het
aanmeldingsformulier
klik dan HIER

10 jaar congres

quality logo

2007 - 2016

2007 Wondzorg een medisch specialisme
2008 Op weg naar een betere wondzorg
2009 Wanneer doen we Wat?
2010 De multidisciplinaire structuur van wondzorg
2011 Registreren maakt wondzorg beter
2012 Speerpunten in wondzorg
2013 Spelers in wondzorg
2014 Ecologie van de wond
2015 Trilogie rondom de wond
2016 'DE UITDAGING' Multidisciplinair samenwerken in wondzorg
2017 GOEDE WONDZORG 'Wat is dat?'

 stevensmet 1Steven Smet, verpleegkundig specialist wondzorg, UZ Gent

DE STAND VAN NEGATIEVE DRUKTHERAPIE in 2017
In "Goede wondzorg" Wat is dat? mag Negatieve Druktherapie niet ontbreken. We weten dat het een goede bijdrage kan leveren aan goede wondzorg. Het wordt nog steeds gezien als een specialistische handeling die valt onder verantwoordelijk van de arts. Toch zien we ook in de Thuiszorg het toenemen, doordat de negatieve drukpompen steeds kleiner worden en een prima methode kan zijn in de thuiszorg.

Steven Smet, verpleegkundig specialist wondzorg geeft u op dit congres een duidelijke inzicht in negatieve druktherapie van een markt die inmiddels heel breed is geworden, aangezien veel firma's negatieve druktherpie leveren.

Steven Smet heeft zijn diploma Master in de verpleegkunde en Master in ziekenhuishygiëne behaald. Hij was 2 jaar werkzaam op intensieve zorgen waarna hij is gestart als coördinator van het Zorgcentrum Wondzorg in het UZ Gent.

Als verpleegkundig specialist wondzorg is Steven verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van het ziekenhuisbrede wondzorgbeleid en stuurt hij het interne team wondzorg aan. Als voorzitter van de decubituscommissie in het UZ Gent staat Steven ook in voor de opvolging en bijsturing van het decubitus preventiebeleid. In dit kader participeert Steven als trustee in de European Pressure Ulcer Advisory Panel. 

Steven is actief betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten betreffende de ontwikkeling en evaluatie van wondzorgproducten en begeleidt jaarlijks enkele masterproeven. Steven maakt ook deel uit van de stuurgroep EduWond. EduWond is het samenwerkingsplatform rond wondzorg van de partners van de Associatie UGent en organiseert diverse opleidingen en een postgraduaat. Steven werkt ook mee aan de update en opvolging van het digitale leerplatform wondzorg DigiWond.


Voordracht: Steven Smet

Is het de negatieve druk die het ‘em doet?

De toepassing van negatieve druktherapie is wijdverspreid en in vele ziekenhuizen een ‘standard of care’ bij de aanpak van bepaalde wondproblemen. Maar bestaat er eigenlijk voldoende evidentie die deze toepassing onderbouwd? En hoe dienen we negatieve druktherapie eigenlijk toe te passen? De drukinstelling, intermittente of continue suctie, het toepassen van wondspoeling of niet, de keuze van foam of gaas, het zijn maar enkele vragen die geregeld worden gesteld bij de opstart van de therapie. De verdere ontwikkelingen omtrent de toepassing van negatieve druk op de chirurgische wondnaad en in de thuissituatie maken de keuzes er niet eenvoudiger op.

Met deze presentatie tracht men een gestructureerd overzicht te bieden van de huidige stand van zaken omtrent de toepassing en mogelijkheden van negatieve druktherapie binnen de wondzorg.