Arrow
Arrow
Slider

AANMELDEN
banner aanmelden
Wilt u direct naar het
aanmeldingsformulier
klik dan HIER

10 jaar congres

quality logo

2007 - 2016

2007 Wondzorg een medisch specialisme
2008 Op weg naar een betere wondzorg
2009 Wanneer doen we Wat?
2010 De multidisciplinaire structuur van wondzorg
2011 Registreren maakt wondzorg beter
2012 Speerpunten in wondzorg
2013 Spelers in wondzorg
2014 Ecologie van de wond
2015 Trilogie rondom de wond
2016 'DE UITDAGING' Multidisciplinair samenwerken in wondzorg
2017 GOEDE WONDZORG 'Wat is dat?'

 

Tom CoenyeProf. Dr. Tom Coenye van het laboratorium farmaceutische
microbiologie te Gent

BIOFILM

Iedere wondbehandelaar krijgt er mee te maken. Biofilm! Biofilm speelt nog steeds een belangrijke rol bij het niet genezen van wonden. Dat weten we. We weten ook wat het is. Biofilm zijn micro-organismen die omringd zijn door zelfgeproduceerd slijm en zich vasthechten in een wond en het blijft doorgroeien. Maar de kennis en het begrijpen van biofilm in wonden staat nog wel steeds in de kinderschoenen. Wel wordt steeds meer erkent dat moeilijk genezende wonden biofilm bevatten en dat op een of andere manier hun aanwezigheid zorgt voor een slechte genezing van de wond. Het onder controle krijgen van biofilm bij gecompliceerde wonden moet dus een primaire doelstelling zijn binnen de wondverzorging.

Kennisbasis blijft bij het opsporen en lokaliseren van biofilm. Zo zien we nog steeds dat er gedebatteerd wordt over de vraag of biofilm met het blote oog gezien kan worden. Maar met het blote oog lukt het niet altijd. Er is nog steeds behoefte aan een goede  biofilm detector die kan constateren of er sprake is van biofim. Wel zijn er steeds meer middelen voor bestrijding van biofilm zoals bijvoorbeeld Prontosan® en AdvaCyn®. Het is dus een feit. We moeten Biofilm onder controle krijgen om het nog beter te bestrijden en ons laten informeren door specialisten met kennis.
Daarom hebben wij gevraagd Prof. Dr. Tom Coenye van het laboratorium farmaceutische microbiologie te Gent (België). Hij heeft als geen ander ervaring in Biofilm en zal het ons op een prettige en duidelijke manier uitleggen waar we staan, wat we moeten doen en hoe de komende tijd de ontwikkelingen zullen zijn.De voordracht van Prof. Dr. T. Coenye:

Nieuwe benaderingen voor de behandeling van biofilms in geïnfecteerde wonden

Prof. Dr. Tom Coenye, Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie, Universiteit Gent, Gent, België

Biofilms zijn aggregaten van bacteriële cellen die ingebed zijn in een extracellulaire matrix (slijmlaag). Biofilms komen vaak voor vastgehecht aan een biotisch of abiotisch oppervlak maar komen ook voor als clusters van cellen die niet vastgehecht zijn aan een oppervlak.

Recente data wijzen er op dat biofilms een rol spelen bij een brede waaier aan (chronische) infecties, en dat ze ook teruggevonden worden in geïnfecteerde wonden. Behandeling van deze infecties is erg moeilijk, omdat de meeste ontsmettingsmiddelen en antibiotica een verminderde activiteit vertonen t.o.v. de biofilm-geassociëerde cellen. Daar zijn verschillende redenen voor; zo zal onder meer het feit dat antimicrobiële middelen moeilijk in de biofilm kunnen doordingen aanleiding geven tot therapiefalen. Daarenboven slagen bacteriën er vaak in om hun gedrag als het ware te coördineren (een proces dat “quorum sensing” genoemd wordt), waardoor ze veel beter in staat zijn om de voor hen ongunstige effecten van antimicrobiële middelen tegen te gaan.

Na een korte inleiding over de algemene kenmerken van biofilms, zal ik overzicht geven van de mechanismen die betrokken zijn bij verminderde gevoeligheid van biofilms, in het bijzonder deze in chronische wonden. De implicaties hiervan voor het gebruik van de klassieke wondverzorgingsprodukten zullen kort besproken worden.

Tot slot zal ik een aantal voorbeelden geven van experimentele therapieën die in ontwikkeling zijn. Het gaat hier onder meer over benaderingen waarbij het bacteriële quorum sensing systeem ontregeld wordt (waardoor bacteriën terug gevoeliger worden voor antibiotica) en benaderingen gebaseerd op het fysiek verstoren van de biofilm, o.a. door gebruik te maken van enzymen of laserlicht.