Arrow
Arrow
Slider

AANMELDEN
banner aanmelden
Wilt u direct naar het
aanmeldingsformulier
klik dan HIER

10 jaar congres

quality logo

2007 - 2016

2007 Wondzorg een medisch specialisme
2008 Op weg naar een betere wondzorg
2009 Wanneer doen we Wat?
2010 De multidisciplinaire structuur van wondzorg
2011 Registreren maakt wondzorg beter
2012 Speerpunten in wondzorg
2013 Spelers in wondzorg
2014 Ecologie van de wond
2015 Trilogie rondom de wond
2016 'DE UITDAGING' Multidisciplinair samenwerken in wondzorg
2017 GOEDE WONDZORG 'Wat is dat?'

 

aanmelden Programma grote zaal
                           
Donderdag 12 oktober 2017
(voorlopig en wijzigingen voorbehouden)
Maarten Wolterink In de ochtend zal Maarten Wolterink, cartoonist een aantal tekeningen maken van de voordrachten of voorvallen in de zaal. Deze worden eind van van de ochtend aan u gepresenteerd. Bent u nieuwsgierig naar hoe hij de cartoons maakt kijk dan op www.congreswondzorg.nl
Tijden zaal Omschrijving
8.00 - 9.15 uur Inschrijving
9.15 uur Zaal open, oproep deelnemers naar de zaal
9.30- 9.40 uur start programma, unieke openingsvideo over wondzorg en intro dagvoorzitters
9.40-10.20 uur Ruben Mersch, schrijver, bioloog en filosoof studeerde op de Universiteit van Gent
"Veel ruis, weinig signaal: over de beperkingen van de wetenschap
Mersch Ruben 500 oogklep denkenwaarom iedereenVeel mensen zien wetenschap als een ingewikkeld machine die eenvoudige, absolute waarheden produceert. Jammer genoeg is het net iets ingewikkelder dan dat en is ook in wetenschap zekerheid een zeldzaam goedje. En zelfs als we er dan toch in slagen om wat zekerheid te pakken te krijgen dan is dit zelden voldoende om mensen te overtuigen. Ruben Mersch legt uit waarom.
Ruben Mersch is schrijver van de boeken 'Oogklepdenken' en Waarom iedereen altijd gelijk heeft'. Want als iedereen zou weten wat hij wist zouden ze wel inzien dat hij gelijk heeft. Hij ging genuanceerd en onderbouwd beschrijven wat we wel en nog niet weten. Hij wilde het kaf van het koren scheiden en laten zien waar het bos en de bomen waren. Aantonen hoe je, al is het vaak glibberige en vol obstakels je aan het einde van het pad toch de waarheid kunt vinden. Eenmaal correct geïnformeerd zouden we onze meningsverschillen kunnen bijleggen en leefde we nog lang en gelukkig.
10.20-10.30 uur quiz vragen + toelichting spreker
10.30-10.50 uur Robbert Meerwaldt, vaatchirurg, Medisch Spectrum Twente en SKB
Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg
Robbert Wat voor gevolgen gaat de kwaliteitsstandaard voor u in de toekomst hebben in de praktijk? Dat is misschien wel de grootste vraag. Het raakt iedereen direct die werkzaam is in de wondzorg aangezien er dan grote veranderingen op komst zijn. Zo worden wonden geclassificeerd van 1 t/m IV. Dan wordt er gesproken over experteams en regiebehandelaars. Zij moeten volgens de samenstellers een grote rol spelen in 'Wat is goede wondzorg? Robbert Meerwaldt geeft wel duidelijk aan dat het hier om een concept kwaliteitsstandaard gaat. Het concept is geen dictaat en ook geen kookboek. Dus zorg dat u er bent en hierover mee kunt praten en vragen kunt stellen.
10.50-11.00 uur quiz vragen + toelichting spreker
11.00-11.20 uur koffiepauze + standbezoek
11.20-11.40 uur Dr. Gwendolyn Cazander, vaatchirurg, Wond Expertise Centrum Ikazia, Rotterdam
Inflammatie of infectie in de gecompliceerde wond
Wat is de toekomst: Complementremmer of antibiotica?
Gwendolyn Cazander omslag Een wondinfectie zal de wondgenezing belemmeren en onbehandeld leiden tot systemische verschijnselen met zelfs sepsis en multiorgaanfalen als levensbedreigende complicaties. Geen nieuws voor u. Maar weet u een wondinfectie te herkennen? Wat is een wondinfectie en wanneer start u antibiotica?De progressie van bacteriële contaminatie naar kolonisatie, lokale infectie, systemische infectie, sepsis en multiorgaanfalen is niet in alle fasen goed herkenbaar. Welke signalen wijzen onomstotelijk op infectie? Het bekende rijtje ‘rubor, dolor, calor, tumor en functio laesa’ biedt geen uitkomst, alle chronische wondpatiënten hebben immers een persisterende inflammatoire reactie met dezelfde symptomen als een patiënt met een infectie. Of zijn alle chronische wonden geïnfecteerd? Uit onderzoek blijkt in elk geval dat er een sterke associatie is van chronische wonden met bacteriële biofilms. Het reduceren van biofilm lijkt tot betere wondgenezing te leiden. Enkele bestaande wondbehandelmethoden, zoals larven en honing, kunnen biofilm bestrijden, maar hoe werkt dit? De rol van vrije bacteriën in het wondgenezingsproces is nog zeer onduidelijk en er is veel meer onderzoek nodig naar het microbioom in de chronische wond. De vraag is zelfs of antibacteriële wondbehandelmethoden überhaupt zinvol zijn. Wellicht volstaat het om de persisterende inflammatoire respons van de chronische wond te onderdrukken in combinatie met een effectief debridement van het wondbed en wordt hierdoor de wondgenezing gestimuleerd. Aangetoond is dat een belangrijk deel van het aangeboren immuunsysteem, het complementsysteem, overactief is in chronische wonden. Daarnaast is bewezen dat bepaalde effectieve wondbehandelmethoden, zoals behandeling met larven, complementactivatie reduceren en zo de wondgenezing bevorderen. Complementremmers zouden daarom een toekomstige, innovatieve behandeling kunnen betekenen voor de chronische wond.
11.40-11.50 uur quiz vragen + toelichting spreker
11.50-12.00 uur verplaatsing zaal naar vloer, trappen en verhoging tegenover de foyers
12.00-12.30 uur Presentatie thema: Wat is goede wondzorg
12.30-14.00 uur lunch & standbezoek
14.00-14.20 uur Prof. Dr. Coenye, Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie, Universiteit Gent, België
Nieuwe benaderingen voor de behandeling van biofilms in geïnfecteerde wonden
Coenye Biofilms zijn aggregaten van bacteriële cellen die ingebed zijn in een extracellulaire matrix (slijmlaag). Biofilms komen vaak voor vastgehecht aan een biotisch of abiotisch oppervlak maar komen ook voor als clusters van cellen die niet vastgehecht zijn aan een oppervlak. Recente data wijzen er op dat biofilms een rol spelen bij een brede waaier aan (chronische) infecties, en dat ze ook teruggevonden worden in geïnfecteerde wonden. Behandeling van deze infecties is erg moeilijk, omdat de meeste ontsmettingsmiddelen en antibiotica een verminderde activiteit vertonen t.o.v. de biofilm-geassociëerde cellen. Daar zijn verschillende redenen voor; zo zal onder meer het feit dat antimicrobiële middelen moeilijk in de biofilm kunnen doordingen aanleiding geven tot therapiefalen. Daarenboven slagen bacteriën er vaak in om hun gedrag als het ware te coördineren (een proces dat “quorum sensing” genoemd wordt), waardoor ze veel beter in staat zijn om de voor hen ongunstige effecten van antimicrobiële middelen tegen te gaan. Na een korte inleiding over de algemene kenmerken van biofilms, zal ik overzicht geven van de mechanismen die betrokken zijn bij verminderde gevoeligheid van biofilms, in het bijzonder deze in chronische wonden. De implicaties hiervan voor het gebruik van de klassieke wondverzorgingsprodukten zullen kort besproken worden. Tot slot zal ik een aantal voorbeelden geven van experimentele therapieën die in ontwikkeling zijn. Het gaat hier onder meer over benaderingen waarbij het bacteriële quorum sensing systeem ontregeld wordt (waardoor bacteriën terug gevoeliger worden voor antibiotica) en benaderingen gebaseerd op het fysiek verstoren van de biofilm, o.a. door gebruik te maken van enzymen of laserlicht.
14.20-14.30 uur quiz vragen + toelichting spreker
14.30-14.50 uur Steven Smet, wondzorgspecialist Wondzorgcentrum Gent
Is het de negatieve druk die het ‘em doet?
stevensmet 1 De toepassing van negatieve druktherapie is wijdverspreid en in vele ziekenhuizen een ‘standard of care’ bij de aanpak van bepaalde wondproblemen. Maar bestaat er eigenlijk voldoende evidentie die deze toepassing onderbouwd? En hoe dienen we negatieve druktherapie eigenlijk toe te passen? De drukinstelling, intermittente of continue suctie, het toepassen van wondspoeling of niet, de keuze van foam of gaas, het zijn maar enkele vragen die geregeld worden gesteld bij de opstart van de therapie. De verdere ontwikkelingen omtrent de toepassing van negatieve druk op de chirurgische wondnaad en in de thuissituatie maken de keuzes er niet eenvoudiger op.Met deze presentatie tracht men een gestructureerd overzicht te bieden van de huidige stand van zaken omtrent de toepassing en mogelijkheden van negatieve druktherapie binnen de wondzorg.
14.50-15.00 uur quiz vragen + toelichting spreker
15.00-15.20 uur theepauze + standbezoek vloer
15.20-15.40 uur Jacques Duiven, teamleider zorgadviseurs CZ Zorgverzekering
Het verband tussen kwaliteit, zorgervaring en zorgkosten
Jacques Duiven Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar niet een zorgverzekeraar. Dat kan ook niet anders. Zij spelen een steeds grotere rol in de wondzorg. Stellen eisen aan de wondprofessionals zowel in de behandelingen als het gebruik van de producten. En wordt er niet aan voldaan dan kan het gebeuren dat ze niet over gaan tot vergoedingen. Vorig jaar hadden wij Zilveren Kruis nu komt CZ die maar liefst 6 pilots heeft lopen waarin volgens hen betere wondzorg wordt uitgevoerd. Jacques Duiven, teamleider zorgadviseurs weet er alles van en geeft inzicht in de 6 pilots, waar CZ stelt dat hun wijze van samenwerken met de pilots en met wondbehandelaars leidt tot betere wondzorg. Nieuwsgierig als wij zijn willen wij dat uiteraard ook weten. De vraag daarbij is kan of mag een zorgverzekeraar invloed uitoefenen en bepalen wat goede wondzorg is. Jacques Duiven zal zeker dergelijke vragen willen beantwoorden.
15.40-15.50 uur quiz vragen + toelichting spreker
15.50-16.15 uur Afsluiting door Ron Legerstee, MSc wound healing & tissue repair
De feiten en meningen van deze dag
 Ron Legerstee Goede wondzorg. Wat is dat? Het thema van de dag. We hebben een aantal belangrijke voordrachten gehad die een indruk geven van wat is goede wondzorg. Dat we goede wondzorg willen is een feit maar de meningen zijn nogal verdeeld. Hoe is de weg er naar toe. Goede wondzorg kan alleen als we multidisciplinair goed samenwerken, de patiënt echt centraal stellen. Duidelijk wordt wie gecompliceerde wondzorg mag doen en wie niet. Duidelijkheid in titel en daarbij erkende opleiding die gedragen wordt door onze overheid. Goed georganiseerd, zoveel mogelijk met feiten onderbouwd en eenduidige registratie. Ron Legerstee neemt nog als laatste met u door wat er die dag heeft plaats gevonden en is daarbij zeer nieuwsgierig naar uw mening.
balk